Den relativt nya terapimetoden Compassion Focused Therapy ger möjlighet att utveckla din förmåga att trösta dig och ta hand om dig själv när du möter livets motgångar. Metoden är utvecklad av professor Paul Gilbert och hans kollegor. Det viktigaste budskapet är att de flesta av våra psykiska problem inte är vårt fel. Våra psykiska problem beror på en kombination av orsaker som vi inte rår över. Vi rår till exempel inte över att våra hjärnor är förinställda på att hantera hot, vilket gör oss räddare än vad vi behöver vara (som ofta tar sig uttryck i ångest). Vi rår inte heller för våra livserfarenheter i barndomen och som lämnat avtryck i oss på olika sätt och påverkar vårt psykiska och fysiska liv som vuxna. Jag erbjuder CFT-terapi i en relationell referensram och fråga gärna efter en sådan inriktning av terapi om du är intresserad.

En annan terapiform men med delvis samma mål erbjuds av Marta Cullberg Weston. Läs gärna här om du är intresserad av att läsa om tröst på svenska. Marta kom ut med en fin bok om tröst i våras.

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/trostande-ar-ett-satt-att-reparera?rm=print