Kristin Neff, Christer Germer och Paul Gilbert är de tre mest renommerade psykologerna och forskarna inom terapiinriktningen “Compassion” eller medkänsla. I juli i år träffades det under ett forskarmöte och blev intervjuade. Här berättar de lite om sina utgångspunkter och hur de tänker om självmedkänsla. http://www.youtube.com/watch?v=Ld_RbajBbE4