Daniel Siegel, hjärnforskare, psykiater och psykoterapeut beskriver på olika håll hur vi människor kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa genom medveten närvaro, eller mindfulness. Han beskriver att vi genom att vara lära oss att vara nyfiket uppmärksamma på det som händer oss just nu, i kroppen, i våra relationer, utan att döma det och i en kärleksfull anda kan bli friskare. Daniel Siegel har en mycket fin hemsida där du kan ta del av hans fina forskning både i videor, i ljudfiler och i skrift.

http://drdansiegel.com/home/